Tarih | Konular | Kitaplar

11. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı Soru ve Cevapları-Yeni

11. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı Soru ve Cevapları-Yeni


SORULAR:Aşağıdaki soruları cevaplayınız.


1- Eski Türk devlet yerine hangi kelime kullanılmıştır?2- Eski Türk devletlerinin amaçları nelerdir?3- "il" kelimesi başka hangi anlamda kullanılmıştır?4-Bunun temel sebebi nedir?5- Türkler teşkilatlanma Konusunda hangi ülkelere örnek olmuşlardır?6- Türk milleti için ordu-millet deyimi kullanılmıştır?7- İlk Türk devletinde hükümdarlar hangi unvanları kullanmıştır?8- Eski Türk devletlerinde hükümdarlık sembolleri nelerdir?


9- İlk Türk devletlerinde kağanın görevleri nelerdir?10- İlk Türk devletlerinde hatunun görevlerini yazınız.CEVAPLAR

YAZILININ CEVAP ANAHTARI


Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1- Eski Türk devlet yerine hangi kelime kullanılmıştır?

Cevap: Türklerde bugünkü anlamda devle "il" (el) kelimesi kullanılmıştır.

2- Eski Türk devletlerinin amaçları nelerdir?

Cevap: Milletin bir yönetim altında birleştirmesiyle oluşan il vatanı koruyarak milleti huzur ve barış içinde yaşatmayı amaçlayan siyasi bir teşkilattır.

3- "il" kelimesi başka hangi anlamda kullanılmıştır?

Cevap: "il" kelimesi barış anlamındada kullanılmıştır

4-Bunun temel sebebi nedir?

Cevap: Bunun temel sebebi Türklerde devletin ve barışın birbirini tamamlayan iki unsur olması.

5- Türkler teşkilatlanma Konusunda hangi ülkelere örnek olmuşlardır?

Cevap: Çin, Afganistan, Bulicistan, Hindistan, Rusya, Macaristan ve Bulgaristan

6- Türk milleti için ordu-millet deyimi kullanılmıştır?

Cevap: Türklerde ücretli askeri bir sınıf yoktur. Halk içinde kadın erkek ayırımı yapmaksızın hemen her türk iyi bir asker ve her an savaşa hazır durumdadır. Bu yüzden Türk milleti için ordu-millet deyimi kullanılmıştır.

7- İlk Türk devletinde hükümdarlar hangi unvanları kullanmıştır?

Cevap: Kağan, Han, Yabgu, İlteber

8- Eski Türk devletlerinde hükümdarlık sembolleri nelerdir?

Cevap: Otağ (hakan çadırı), Örgin (taht), tuğ (sancak), davul, kotuz (sorguç), kemer (kur), kılıç, yay, kama, kamçı (berge) idi.

9- İlk Türk devletlerinde kağanın görevleri nelerdir?
Cevap:
- Ülkeyi ve halkı düşmandan korumak
- Bütün toplulukları bir devlet çatısı altında toplamak
- Töre kurallarını uygulamak ve düzeni sağlamak
- Halkı adil idara etmek, baskı yapmamak
- Ekonomik açıdan halkı refaha ulaştırmak

Bunlar dışında Türk kağanı
- İç ve dış siyaseti düzenler, Savaşta orduları komuta eder.
- Savaş ve barışa karar vermek, elçiler gönderir ve elçileri kabul eder.
- Devlet görevlelirini tayin eder, Dünya hakimiyetini sağlar.10- İlk Türk devletlerinde hatunun görevlerini yazınız.
Cevap:
- Hatunlar, kağanlar gibi töreye uygun olarak hatunluk tahtına otururlar.
- Kurultaya oturarak kararlarda oy kullanır elçileri kabul eder.
- Kağanlar gibi sarayı ve askerleri bulunan hatunlar eşlerinin yanında savaşa katılırlar.
- Kağan öldüğünde tahta geçecek tigin küçük ise hatun devleti oğlu adına yönetebilirdi.