Tarih | Konular | Kitaplar

lise-1 Tarih 1. Yazılıda Çıkabilecek Sorular ve Cevapları

lise-1 Tarih 1. Yazılıda Çıkabilecek Sorular ve Cevapları1- Türklerin tarihte kullandıkları takvimleri yazarak açıklayın:

a- 12 Hayvanlı Türk takvimi
b-Hicri Takvim
c-Celali Takvimi
d-Rumi Takvim
e- Miladi Takvim


2- Anadolu'da kurulan ilk medeniyetler hangileridir?

a-Hititler
b-Frigler
c-Lidyalılar
d-Urartular
e-İyonyalılar


3-Mezopotamya'da ve dolayısıyla dünyada kurulan ilk medeniyetler nelerdir?

a-Sümerler
b-Akatlar
c-Elamlılar
d-Asurlar
e-Babilliler

4-Tarih devirleri ne ile başlar?

Yazının bulunmasıyla başlar


5-Yazıyı bulan medeniyet?

Sümerler


6-Parayı bulan medeniyet?

Lidyalılar

7-Hammurabi Kanunları Nedir?

Dünyada ilk gelişmiş kanun sistemidir. Babil Kralı Hammurabi tarafından geliştirilmiştir.


8-Frigler hangi alanda ilerlemiştir?

Tarım ve hayvancılıkta. Taptıkları tanrıça Bereket Tanrıçası "Kibele" dir.

9-Bilinen en eski Türk Topluluğu hangisidir? nerede yaşamışlardır?

"İskit"ler yani Saka'lardır. Kafkasya ve Doğu Karadeniz kıyılarında


10- Pankuş ve Tavananna nedir?


Pankuş:Hititlerde Kralın yetkilerini sınırlandıran Meclis'in adıdır.

Tavananna: Kraldan sonra ülkeyi yönetme yetkisisne sahip olan Kraliçe