Tarih | Konular | Kitaplar

9. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı

9. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı


CEVAPLI VE GÜNCEL KARMA YAZILI SORULARI
SORULAR:


A- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

S–1- Aşağıdakilerden hangisi tarihin tanımı içerisinde geçen kelimelerden biri değildir?

A)Yer ve zaman

B)Sebep ve Sonuç

C)Tarafsızlık

D)Belge

E)ÖznellikS–2-Aşağıdakilerden hangisi tarihin konusuna girmez?

A)Devletler arası ilişkiler

B)Ekonomik gelişmeler

C)Siyasi olaylar

D)İklim değişikliğinin nedenleri

E)Savaşlar ve barışlar
S–3- Aşağıdakilerden hangisi tarihin mekana göre sınıflandırılmasına örnektir?

A)Yeniçağ tarihi

B)Sanat tarihi

C)Edebiyat tarihi

D)Türkiye tarihi

E)İnsanlık tarihi

S–4-Aşağıdakilerden hangisi tarihçinin yararlanacağı yazılı kaynaklardan değildir?

A)Yıllıklar

B)Efsaneler

C)Kitabeler

D)Fermanlar

E)Gazeteler


S-5-Kral Midas efsanesi hangi medeniyete aittir? Bu medeniyetin özelliği nedir?S–6- Tarihi bulgulara kesin gözüyle (mutlak gerçek) bakılmamasının nedenleri nelerdir?S–7- Aşağıdaki kavramları açıklayınız?

A) Vakanivüs:


B) Mezopotamya


C) Kültür

D) Ziggurat:

E) Site:S–8- Aşağıdaki tarihlerin hangi yüzyıla ait olduklarını karşılarına yazınız?

A)9-

B)301

C)1041

D)1453

E)2012
S–9- Aşağıdaki tarihe yardımcı bilimlerin inceledikleri alanları karşısına yazınız?

A) Antropoloji

B) Epigrafi

C) Ekoloji

D) Kronoloji

E) FilolojiS-10-Tenkit nedir? Kaç şekilde olur? Açıklayınız.

B-Aşağıdaki boşlukları uygun kelimeler ile doldurunuz.

1- Tarihi olaylarda ___________ ve __________metodu yoktur.


2- Tarihte ilk düzenli orduyu kuran uygarlık ____________dır.

3- İnsanlık tarihinin en uzun dönemi ____________ çağıdır.

4- Hikâyeci Tarih yazıcılığını başlatan Eski Yunanlı tarihçi_______________dir.


5- Konya yakınlarındaki __________________ insanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesidir.

C-Aşağıdaki önermeleri Doğru(D) Yanlış(Y) şeklinde değerlendiriniz.

1-M.S. tarihler sayısal değer olarak arttıkça günümüze yaklaşılır.


2-Tarihte kısa sürede olup biten gelişmeler olgu; Uzun süreç içinde yaşanan gelişmeler ise olaydır.


3- Tarihte ilk imparatorluğu kuran uygarlık Akad uygarlığıdır.


4- Anadolu’ya yazıyı ilk getiren uygarlık Babil uygarlığıdır.

5-Tarih devirleri kullanılan eşyalara göre isimlendirilmiştir.CEVAP ANAHTARIA- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

S–1- Aşağıdakilerden hangisi tarihin tanımı içerisinde geçen kelimelerden biri değildir?


E)ÖznellikS–2-Aşağıdakilerden hangisi tarihin konusuna girmez?


D)İklim değişikliğinin nedenleri


S–3- Aşağıdakilerden hangisi tarihin mekana göre sınıflandırılmasına örnektir?


D)Türkiye tarihi
S–4-Aşağıdakilerden hangisi tarihçinin yararlanacağı yazılı kaynaklardan değildir?


B)Efsaneler


S–5- Frigyalılara aittir. Bu medeniyet Anadolu'da Gordion da kurulmuş olup, tarıma çok önem vermişlerdir. Hatta saban kıran veya öküz kesene ölüm cezası uygulamaktaydılar. Taptıkları tanrıça ise, Kibele adındaki bereket tanrıçası idi.
S–6- Tarihi bulgulara kesin gözüyle (mutlak gerçek) bakılmamasının nedenleri nelerdir?


-Deneylere dayanmaması

-Öznel değerlendirmeye açık olması

-Kesinlik taşımaması

S–7- Aşağıdaki kavramları açıklayınız?

A) Vakanivüs: Osmanlı Devletinde tarih yazıcısı

B) Mezopotamya Fırat ve Dİcle nehirlerinin arasında verimli toprakları olan arazi

C) Kültür Bir millete ait maddi ve manevi değerler bütünü

D) Ziggurat: Sümerlerde tapınak. 7 katta oluşur, en üst katı rasathanedir.

E) Site: Şehir devletlerine verilen isimdir.

S–8- Aşağıdaki tarihlerin hangi yüzyıla ait olduklarını karşılarına yazınız?

A)9- 1. yüzyıl

B)301 4. yy

C)1041 11. yy

D)1453 15. yy

E)2012 21.yy

S–9- Aşağıdaki tarihe yardımcı bilimlerin inceledikleri alanları karşısına yazınız?

A) Antropoloji: İnsan ırklarını inceler. tüm toplumları, kültürleri, insan kalıntılarını ve fiziksel, biyolojik yapılarını inceler. İnsanın iskelet, kafatası gibi fiziki bulgulardan ırka doğru araştırma yapar.

B) Epigrafi:Epigrafi; eski yazıları inceleyen bilim. Alanı, yazıtları ve tarihî yapıtlardaki yazıları incelemek olan bilim dalıdır. Yazıt bilimi, tarihe yardımcı bir daldır.

C) Ekoloji: Çevre bilimi

D) Kronoloji: OlAYLARI TARİHİ SIRAYA GÖRE İNCELEYEN BİLİM

E) Filoloji: Dil bilimiS-10-Tenkit nedir? Kaç şekilde olur? Açıklayınız.

B-Aşağıdaki boşlukları uygun kelimeler ile doldurunuz.

1- Tarihi olaylarda ___________ ve __________metodu yoktur. (DENEY VE GÖZLEM)

2- Tarihte ilk düzenli orduyu kuran uygarlık ____________dır. (AKAD)

3- İnsanlık tarihinin en uzun dönemi ____________ çağıdır. (ESKİTAŞ)

4- Hikâyeci Tarih yazıcılığını başlatan Eski Yunanlı tarihçi_______________dir.(HEREDOT)

5- Konya yakınlarındaki __________________ insanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesidir. (ÇATALHÖYÜK)

C-Aşağıdaki önermeleri Doğru(D) Yanlış(Y) şeklinde değerlendiriniz.

1-M.S. tarihler sayısal değer olarak arttıkça günümüze yaklaşılır. (D)

2-Tarihte kısa sürede olup biten gelişmeler olgu; Uzun süreç içinde yaşanan gelişmeler ise olaydır. (Y)

3- Tarihte ilk imparatorluğu kuran uygarlık Akad uygarlığıdır. (D)

4- Anadolu’ya yazıyı ilk getiren uygarlık Babil uygarlığıdır. (Y)

5-Tarih devirleri kullanılan eşyalara göre isimlendirilmiştir. (D)