Tarih | Konular | Kitaplar

9. Sınıf Tarih Kitabı Çözümleri 1. Ünite

LİSE-1 TARİH KİTABI 1. ÜNİTE SORULARININ CEVAPLARI


9. Sınıf Tarih Kitabı Çözümleri 1. Ünite


Tarih 9. Sınıf 1. Ünite Cevap Anahtarı:


1-Sayfa 4’teki resme bakarak tarih ile ilgili hangi yargılara varılabilir.
Cevap: Tarih bir nehirdir. Durmadan akar ve Olaylardan oluşur.


2- Edward H. CARR yandaki sözü ile Tarihin hangi özelliğini vurgulamıştır. ? sayfa 4
Cevap: Tarihin geçmişe olan ilgisinden bahsetmiştir. Bu günkü olaylar geçmişteki olaylarla bağlantılıdır.3- Aşağıdaki görsellere göre tarihin konusu ile ilgili neler söylenbilir. Sayfa 5
CEVAP: Resimlerin cevapları aşağıdaki gibidir.
1.Görsel : Kültür Tarihi
tarih kitabı cevapları

2.Görsel: Savaşlar
3.Görsel : Tarım ve Ekonomi
4.Görsel: Siyasi Faaliyetler,
5.Görsel: Sanayi ve üretim Faaliyetleri
6.Görsel: Spor faaliyetleri4- Aşağıdaki görsellere göre tarihi olayların özellikleri ile ilgili neler söylenebilir.
Cevap: Tarihi Olaylar yalnızca bir kez meydana gelir bir daha tekrarlanamaz. İnsanlığı etkileye olaylardır.5- Aşağıdaki görsellere göre Tarihi olgu kavramı ile ilgili neler söylenebilir. Sayfa 6
Cevap: Tarihi Olgular Olayların bir sonucu olarak ortaya çıkarlar ve meydana gelmeleri uzun süreçleri kapsar.6- Tarihi olayları oluşmasında Coğrafyanın etkisi nedir.
Cevap: Her Coğrafi bölge üzerinde yaşayan insanları kendi özelliklerine göre yaşamaya mecbur kılar. Orta Asya da yaşayan insanların göçebelikle ve hayvancılıkla uğraşmaları buna örnek gösterilebilir.7- Almanya hangi nedenlerle Osmanlı devletinin yanında savaşa girmesini istemiştir. Sayfa 7
Cevap: Osmanlı devletinin savaşa girmesini istemesinin iki nedeni vardır. Savaşı daha geniş alanlara yaymak ve Osmanlının boğazlar egemenliğinden yararlanmaktır.
Soru: 1. dünya savaşının çıkmasının sebep ve sonuçlarını yazınız
Cevap: Örneği bir tane verelim. Almanya açısından İngilterinin sömürgelerini ele geçirmek istemesidir.


8- Aşağıdaki görsellere göre Soruları cevaplandırınız. Birinci elden kaynaklar hangileridir. Yazılı kaynaklar hangilerdir. Sözlü kaynaklar hangilerdir?


9- Yukarıda Özellikleri verilen bir kaynaktan tarih araştırmalarında yararlanmak hangi sorunlara neden olur. Sayfa 10
Cevap: Kaynaklar 1. Elden uzaklaştıkça güvenilirliği azalır. Burada ise 1. Elden kaynağa bakarak sanki görmüş gibi anlatılıyor. Bu araştırma yapanları yanıltır.


10- Sadece dış tenkit yaparak bir eserin kaynak olup olmayacağına kararverilebilirmi? Niçin
Cevap: verilemez. Asıl önemli olan muhtevadır. Yani içeriktir.


11- İç tenkit yaparak bir eserin güvenilir olup olmayacağını anlayabilir miyiz? Niçin? Sayfa 11
Cevap: Tam olarak anlayamayız. İç tenkit güvenilirlik için tek başına yeterli değildir.


12 .yukarıda ki Metin ne tür bir eserden alınmıştır.
Cevap: Seyahatname, Gezi.13- Bu Eserin dahil olduğu eser hangi kaynak grubuna dahil edilebilir.sayfa 11
Cevap: 1. elden Kaynak, Yazılı kaynak14- Aşağıdaki görsellerden aynı zaman diliminde yaşayan farklı coğrafya da bulunan insanların yaşam standartları ve çağ kavramı hakkında hangi yargıya ulaşılabilir.
Cevap: İnsanlar Dünyanın farklı bölgelerinde farklı hayat standartlarında yaşarlar. Tarihi çağlarda böyledir. Her toplum aynı anda aynı çağı yaşamamıştır. Gelişmişlik düzeyleri her zaman farklı olmuştur.15- Aşağıdaki tabloya göre yüzyıl ve milat kavramlarını açıklayınız.
Cevap: Yüzyıl asır manasına gelir ve her yüzyıl bir asırdır. Milat kavramı ise miladı takvime başlangıç arzeder. Ve Milat takvim açısından sıfır kabul edilir.16- Tarihte Samsun Adlı metin tarihin hangi tür sınıflandırmasına örnek oluşturur. Sayfa 14
Cevap: Mekana Göre sınıflandırma17- Türklerin hicri takvimi kullanmalarının nedeni ne olabilir.
Cevap: İslam dinini kabul etmeleri18- Celali takvimini 12 hayvanlı Türk takvimine benzer ve farklı yönleri nelerdir.
Cevap: İkisi de Güneş yılı esasına göre hazırlanmıştır.
Kullanan devletler farklıdır.19-Miladi Takvim ile Hicri takvimin arasındaki farklılıklar nelerdir. Sayfa 15
Cevap: Hazırlanış esasları farklıdır. Miladi takvim Güneş yılı Hicri takvim ay yılı esasına göre hazırlanmıştır.20- Atatürk ve Tarih adlı metinde Atatürkün Türk tarihi ile ilgili vurgulamak istediği nedir? sayfa 17
Cevap: Atatürk bu parçada Türk tarihinin çok köklü olduğundan bahsetmiştir.21- Yukarıdaki metinden hareketle tarihi olayların değerlendirilmesi ile ilgili neler söylenebilir. sayfa 17
Cevap: Tarihi olaylar değerlendirilirken zamanın şartları dikkate alınmalıdır.22- yukarıdaki metine göre Tarihi olaylar ele alınırken nelere dikkat edilmelidir.
Cevap: Halil İnalcık Timur konusunda Objektif yani tarafsız davranmıştır. Tarihte objektif olmak önemlidir.


23- İlk Osmanlı Akçesi ve Çatalhöyük adlı parçalara göre tarih araştırmacılığının hangi özelliğine vurgu yapılmıştır.
Cevap: Tarihi Bilgilerin değişebilirlik özelliğine vurgu yapılmıştır.24- Tarih araştırmaları yapılırken Halil İNALCIK'a göre nelere dikkat edilmelidir. sayfa 20
Cevap: Tarafsız ve oğru tarih yazımına dikkat çeker. Olayları çarpıtmadan ve Belgelere dayanarak yazılmasını tavsiye eder.25- Halil İNALCIK'ın Uluslar arası bir tarihçi olarak kabul görmesinin nedeni neler olabilir. sayfa 20
CEvap: Halil İNALCIK tarih bilimini ilkelerine dikkat ettği için26- Aşağıdaki metinlerde hangi tarih yazıcılığı türlerinden yararlanılmıştır sayfa 22
Cevap: İlk metin hikayeci tarihe örnektir
ikinci metin öğretici tarihe örnektir
üçüncü metin ise araştırıcı tarihe örnektir.


27- Yukarıda ki metin hangi tarih yazımına örnek gösterilebilir.sayfa 24
Cevap: Hikayeci tarihe örnektir.


28- Metne göre Osmanlı tarih yazımı ile ilgili neler söylenebilir. sayfa 24
Cevap: Vakanüvilerin tarih yazımı vardır. Daha çok padişehlerın faaliyetleri anlatılır.


29- Yukarıdaki metne göre Sarıkamış harekatına doğal şartların etkisi nedir. sayfa 26
Cevap: Doğla şartlar bu tarihi olayı olumsız etkilemiştir.


30- Tarihi olayların anlatılmasında ve açıklalanmasında coğrafyadan nasıl yaralanılır.
Cevap: Olayların sebep ve sonuçlarına coğrafi şartlar etki ederse belirtilebilir.

31- Amisos hazinesi adlı metne ve fotoğrafa göre Arkeolojik buluntular bu bölgenin sosyal ve sanat anlayışı hakkında hangi bilgileri vermektedir. sayfa 27
Cevap: Samsunun tarihi geçmişi ile ilgili bilgiler vermektedir. Hangi Krallıkların yaşadığı ne zaman yaşadığı ile ilgili.9. Sınıf Tarih Kitabı Çözümleri 1. Ünite bitti...