Tarih | Konular | Kitaplar

ÇİN SEDDİ HANGİ DEVLETE KARŞI İNŞA EDİLMİŞTİR?

ÇİN SEDDİ HANGİ DEVLETE KARŞI İNŞA EDİLMİŞTİR?ÇİN SEDDİ HANGİ DEVLETE KARŞI KİM DÖNEMİNDE İNŞA EDİLMİŞTİR?


Büyük Hun İmparatorluğu'na karşı Teoman Döneminde Çinliler tarafından inşa edilmiştir.

Ancak bu set Hunlara engel olamamış. Teoman’ın oğlu Mete han İmparator olduğu dönemde ordusuyla birlikte bu seti aşıp Çin’i hakimiyeti altına almıştır.


ÇİN SEDDİ KİM DÖNEMİNDE İNŞA EDİLMİŞTİR?

Çin, sayı olarak tarih boyu hep üstünlüğünü korumuştur.

Hatta bu BİR ÇİN ULUSAL POLİTİKASI halinde sürdürülmüştür.

O dönemde ise, askeri anlamda düzenli, disiplinli ve savaşçı ordular kuran Asya (Büyük) Hun İmparatorluğu, Çin ile yaptığı savaşları büyük çoğunlukla kazanıyordu.

Çin de bu saldırılarla güç kaybetmekten, vergi vermekten ve boyunduruk altına girmekten bıkmıştı.

Kalabalık insan gücünü de kullanarak bu saldırılara bir çare bulmuştu. ÇİN SEDDİ.

Dünyanın en uzuzn ve en büyük seddini inşa ederek Hun akınlarından kurtulmak istemiştir.

Ancak bu set Hunlara engel olamamış. Teoman’ın oğlu Mete han İmparator olduğu dönemde ordusuyla birlikte bu seti aşıp Çin’i hakimiyeti altına almıştır.


(Bu seddin yapılma nedeni her ne kadar Çinliler tarafından koyunların kaçmasını engellemek falan da dense!, bu iddiaya inanan bir millet pek olmamıştır... !!! )

Asıl sebep Hun saldırılarını durdurmaktı...


"büyük hun devleti, çin seddi inşa nedeni, ÇİN SEDDİ KİM DÖNEMİNDE İNŞA EDİLMİŞTİR?, metehan dönemi" bitti.