Tarih | Konular | Kitaplar

Mezopotamya Medeniyetleri ile Anadolu Medeniyetleri Farkı

Mezopotamya Medeniyetleri ile Anadolu Medeniyetleri Farkı
İlk Anadolu Medeniyetleri Hangileridir?

Mezopotamya Medeniyetleri ile Anadolu Medeniyetlerinin Farkları Nelerdir?

En çok karıştırılan konulardan birisi de, Mezopotamya Medeniyetleri ile Anadolu Medeniyetleri Farkıdır.

Çünkü her ikisi de tarihte ilk olma özelliği ile ön plana çıkmaktalar...

Birisi; dünyada yaşanan ilkleri anlatırken, diğeri Anadolu'daki ilkleri temsil eden medeniyetlerdir.

Mezopotamya Medeniyetleri; Tarihte bilinen ilk devlet ve yazıyı kullanan en eski Devlet olarak karşımıza Sümerler geliyor.

Sümerler, yazıyı bulan aynı zamanda Hammurabi kanunlarıyla da yine tarihin ilklerine imza atan bir devletti.

Sümerler, Akadlar, Elamlılar, Babilliler ve Asurlular belli başlı Mezopotamya medeniyetleridir.

Anadolu Medeniyetler ise; Hititler, Frigler, Lidyalılar, Urartular ve İyonyalılar olarak sıralanabilir.

Bu devletler Mezopotamya'daki medeniyetlere nispetle daha geç tarihlerde kurulmuşlardır.Bu metinde "İlk Anadolu Medeniyetleri Hangileridir?, İlk Mezopotamya Medeniyetleri Hangileridir?" soruları cevaplandı...

1 yorum

ödeve bakıp çıkacam

ödeve bakıp çıkacam

21.05.2015 - Misafir