Tarih | Konular | Kitaplar

Eski Türkler Hangi Dine İnanıyorlardı?

ESKİ TÜRKLERDE DİNİ İNANIŞ NASILDI?

Türkler asıl olarak Gök Tanrı inancına sahip idi. Yani tanrının tek olduğuna inanırlardı.

Putperestlik yok idi. Bazıları ise Şamanizmi benimsemişti.Eski Türkler Hangi Dine İnanıyorlardı?

Uygurlar arasında Manihaizm ve Budizm yayılmıştı.

Avrupa Hunlarının kalıntısı olan Macarlar, zamanla Hristiyanlaşmışlardı.

Bulgarlar, aynı şekilde Hristiyanlığı kabul ederek Slavlarla yakınlaşmışlardı.

Bu iki Türk Kavmi zamanla Hristiyanlıkları sebebiyle Türklükten tamamen kopmuşlardır.

Diğer Türk boyları arasında, Peçenekler ve Kumanlar Hıristiyanlığı Hazarlar ise Museviliği seçmişler idi.

Buraya kadar sayılan boylar istisnalar olarak değerlendirilebilir.

Çünkü, Karluk, Çiğil ve Yağma boylarından oluşan Karahanlılar Devleti, İslamı kabul eden ilk Türk Devleti olmuş ve bundan itibaren ise Türk Boylarının çok büyük bir çoğunluğu İslamiyeti seçmiştir.


İslamiyetle birlikte ise, Tarihe damga vuran onlarca İmparatorluk, 50 kadar da önemli devlet kurarak Dünya Siyasi Yönetiminde, Osmanlı yıkılıncaya dek en büyük güç olmuşlardır.


"budizm ve şamanizm, ESKİ TÜRKLERDE DİNİ İNANIŞ NASILDI?, hristiyan olan türkler, Musevi Türkler, Türklerde manihaizm" anlatıldı.

1 yorum

islama yakın

müslmanlığa yakın gibiymişler...

18.04.2014 - Misafir