Tarih | Konular | Kitaplar

9. Sınıf Tarih Yazılıya Hazırlık Soru ve Cevapları

SADECE SİTEMİZE AİT BİR ÇALIŞMA: (tarihcevap.com)


9. Sınıf Tarih Yazılıya Hazırlık Soru ve Cevapları


Tarih dersinden 1. DÖNEM KONULARI ÖZETLEYEN ÇALIŞMA SORULARISORULAR VE CEVAPLAR


S:1 YAZININ BİLİNMEDİĞİ DÖNEME NE AD VERİLİR?

C:1 “Tarih Öncesi Çağlar” denir. 3’e ayrılır.
1-Taş Çağı.2-Kalkolitik Çağ 3- Tunç Çağı

Taş Çağı da 3’e ayrılır.
1 Eski Taş2-Orta Taş3-Cilalı Taş.

Ayrıca Tunç Çağıda 3 e ayrılır.
1Eski Tunç 2-Orta Tunç 3-Yeni TUNÇ Çağı
S:2 TÜRKİYEDE TAŞ ÇAĞINA AİT ÖNEMLİ KALINTILARIN BULUNDUĞU YERLERİ SAYINIZ.


C:2 Eski Çağ: 1- Karain,Beldibi,Belbaşı(Antalya)
Orta taş: 2-Beldibi, Baradız, Tekkeköy (Samsun), Macunçay(Ankara)
Cilalı taş: 3-Diyarbakır-Çayönü, G.Antep-Sakçagözü, Konya-Çatalhöyük
S:3 TÜRKİYEDE KALKOLİTİK (TAŞ-BAKIR)ÇAĞINA AİT KALINTILARIN BULUNDUĞU ÖNEMLİ MERKEZLER.


C:3 En Önemlisi: Burdur-Hacılar’dır. Ayrıca Çanakkale-Truva, Yozgat-Alişar,, Çorum-Alacahöyük, Van-Tilkitepe diğer önemli merkezlerdir.


S:4 ANADOLUDA İLK UYGARLIK VE İLK SİYASİ BİRLİK HANGİSİDİR? DAHA SONRA HANGİLERİ KURULMUŞTUR?


C:4 Düzenli ve güçlü ilk devlet Hititlerdir. Diğer Medeniyetler:Frigya, Lidyalılar, İyonyalılar ve Urartular
S:5 HİTİTLER NEREDE,KİM TARAFINDAN KURULMUŞTUR? TARİHİ ÖNEMİ NEDİR?

C:5 Hattuşaş’ta Hattuşili tarafından kurulmuştur. Askeri güce dayalı bir devlettir... Ege göçleriyle zayıfladı. Persler tarafından yıkıldılar. Hititlerde adaletin simgesi güneşti. Yasalar Hammurabi ve Asurlulara göre daha yumuşaktı. Ölüm cezası pek verilmezdi. M.Ö 1280 yılında Mısır’la “Kadeş”anlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma tarihteki ilk yazılı antlaşmadır.S:6 FRİGYALILARI ANLATINIZ

C:6 Gordion’da, Gordios tarafından kurulmuştur. .Kimmerler tarafından son verilmiştir. Tarıma çok önem vermişlerdir. Yasalarla tarımı ve hayvancılığı korumuşlardır. Mesela öküz kesen veya saban kıranın cezası ölümdür.

S:7 LİDYALILARI ANLATINIZ.

C:7 Kral Giges tarafından kurulmuştur. Başkenti Sardestir. Ticarete çok önem verirlerdi. Efes’ten başlayarak Mezopotamya ya ulaşan ünlü “kral yolu”nu oluşturdular Persler tarafından yıkılmışlardır. Tarihte parayı bulan ilk medeniyettir.


S:8 İYONYALILARI ANLATINIZ

C:8 İzmir başta olmak üzere Batı Anadolu kıyılarına İyonya deniliyordu. Bu bölgede ticaret yollarının bittiği denizin başladığı yerlerde iyon kentleri kurulmuş ve deniz yoluyla ticaret gelişmiştir. Bunun sonucu Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında Koloniler kurmuşlardır. Önemli Kentleri Milet, Efes, Foça,ve İzmir’dir.S:9 URARTULARI ANLATINIZ?

C:9 Van gölü çevresinde kurulmuşlardır. Kurucusu Sardur, Başkenti Tuşpa (Van)dır. Taş sanatında ve Mimaride çok gelişmişlerdir. Medler tarafından yıkılmıştır.
S:10 PANKUŞ VE TAVANANNA NEDİR? BELİRTİNİZ.

C:10 PANKUŞ: Hititlerde Kralın yetkilerini sınırlayan meclis
TAVANANNA: Kraldan sonra en yetkili kişi olan “kraliçe” ye verilen isim. Kral yokken ülkeyi o yönetirdi.S:11 FRİG, LİDYA ,URARTU,VE İYONYALILARDA YÖNETİM ŞEKLİ NASILDI?

C:11 Bu medeniyetlerde ülkeyi kral yönetirdi. Frigya’lılarda krallar “Midas” adıyla anılırdı. İyon kent devletleri ise önceleri krallık sonra ise soyluların oluşturduğu bir meclisle yönetildiler.S:12 ANADOLUDA M.Ö KURULAN MEDENİYETEŞERDE DİNİ İNANIŞ NASILDI?

C:12 Hititler çok tanrılı bir dine inanır, bu dönemde Anadolu’ya “ Bin tanrı ili” denirdi. Frigyalılar ise toprak ve bereket tanrıçası Kibele’ye inanırlardı. İyonyalılar tanrıların doğaya hükmettiğine ve ölümden sonraki yaşama inanmışlar, dolayısıyla mezarlarını buna uygun yapmışlardır. Urartuların en büyük tanrısı Haldi dir. Lidyalılar ise yunanlıların etkisinde kalıp Zeus ve Artemis’e tapmış Frig tanrıçası Kibeleye saygı duymuşlardır.S:13 HİTİTLERDE TOPLUMU OLUŞTURAN UNSURLAR NELERDİR?

C:13 Yöneticiler (Soylular), rahipler, Hürler ,Namralar (Hür ile Köle arası) ve Kölelerdir. Anadoluda Tımar Sistemini İlk hititler uygulamıştır. Diğer toplumları ise Soylular Hürler ve Köleler oluşturuyorlardı.S:14 HİTİTLERİN YAZISI HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ.

C:14 İki Çeşit yazı kullanmışlardır. 1. Sümerlerden aldıkları Çivi yazısı 2 Kendilerine özgü resim yazısı “hiyeroglif”tir. Hititlerde tarihi olaylar her yıl düzenlice kaydedilmiştir.S:15 İYONYALILAR VE URARTULAR HANGİ YAZIYI KULLANMIŞLARDIR?

C:15 Urartular Çivi ve Hiyeroglif yazısını kullanmışlardır. İyonyalılar ise Fenike alfabesini batıya aktarmışlardır. İyon edebiyatında Homeros un “ilyada ve odesa” destanı önemli yer tutar.S:16 AŞAĞIDAKİ KAVRAMLARI AÇIKLAYINIZ?

C:16 ORTOSTAD: Hitit yapılarındaki tasvirli kabartma
TÜMÜLÜS: Friglerin büyük kaya mezarları (en ünlüsü kral Midas’ın mezarı)
FİBULA: İlk çengelli iğne. Frigyalılar bulmuştur.
APADANA : Mimaride çok ilerleyen Urartuların sütunlu kabul salonlarına verilen isimdir.S:17 MEZOPOTAMYA’DA KÜLTÜR VE UYGARLIĞIN TEMELİNİ HANGİ MEDENİYET ATMIŞTIR?

C:17 Dünyada bilinen ilk devlet olan”Sümerler” Mezopotamya kültürünün temelini atmıştır. Yazıyı yine Sümerler bulmuştur. Tarihte bilinen ilk yazılı kanunları sümerler (lagaş kralı “urukagina”) ortaya koymuştur. Hukuk fikrini geliştirmişlerdir.
S:18 MEZOPOTAMYA’DA HALK HANGİ SINIFLARDAN OLUŞMAKTADIR?


C:18 Krallar ve rahipler en üst sınıfı oluşturuyordu. Halk ise 3 sınıftır. 1. Soylular: Kralın toprak bağışladığı kişiler 2.Hürler: Asker, köylü ve meslek sahipleri ki, vergi verir ve savaşlarda yer alırlardı 3.Köleler: Savaşta esir düşmüş parayla satılan kimselerdi. En ağır işlerde çalıştırılırdı.S:19 SÜMERLERİN İNANÇLARI HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ.

C:19 Sümerlerin inancı tüm mezopotamya ‘yı etkilemiştir. En büyük tanrıları, gök tanrısı “anu”, yer tanrısı “enlil” ve okyanuslar tanrısı “enki” dir.


S:20 AŞAĞIDAKİ KAVRAMLARI AÇIKLAYINIZ
C:20 Site: Sümer kent devletlerinin her biri için kullanılan ad
Ensi(Patesi): Sümer kent devletlerini yöneten rahip kral
Ziggurat: Mezopotamya’da tapınaklara verilen isim

S:21 AKATLARIN ÖZELLİKLERİNİ YAZINIZ?

• Sami ırkındandır.
• Tüm Mezopotamya da kurulmuş tarihin ilk büyük imparatorluğudur.
• Gutiler tarafında ortadan kaldırılmıştır.
• Çok tanrılı inanışları vardır.
• Rahip ve Kralların dışın halk; Soylular hürler ve Kölelerden oluşurdu.S:22 ELAMLILARI ANLATINIZ?

C:22 Sami Irkından olup Mezopotamya’nın Güney doğusunda kurulmuşlardır. Önemli Ticaret yolları üzerinde olduklarından çok kez saldırılara uğramışlardır. Asurlular tarafından yıkılmıştır.S:23 BABİL DEVLETİNİN ÖZELLİKLERİNİ SAYINIZ?

C:23 -I.Babil ve II. Babil olmak üzere iki kez devlet kurmuşlardır.
-I.Babil Devletinin en güçlü dönemi Hammurabi dönemidir.Hititler tarafından yıkılmıştır.
-II.Babil devleti Medlerle birleşerek Asurlulara son vermek suretiyle kurulmuşlardır. Ve Persler tarafından yıkılmıştır.
-Askeri bir İmparatorlukturlar.
-Kral Hammurabi Sümerlerin eski kanunlarını yeniden düzenleyerek kendi adını verdiği kanunlar yapmıştır.
-Babil kulesi ve Dünyanın yedi harikasından biri sayılan “Babil asma bahçeleri” önemli sanat yapılarıdır.S:24 ASURLULARIN ÖZELLİKLERİNİ SAYINIZ?

C:24 Mezopotamya Mısır ve Filistin de kurulmuşlardır. Sami ırkından olup Anadolu da Ticaret Kolonileri kurmuşlardır. Bu kolonilerin En büyüğü “Kültepe”dedir(Kayseri). Ücretli askerler kullanmışlarıdır. Atlı birlikleri ilk kullanan Medeniyettir. Asurluları, Medler ve Babilliler birleşerek yıkmışlardır.S:25 MISIR MEDENİYETİNİ KISACA AÇIKLAYINIZ?

• Mısırın siyasi tarihi M.Ö 3000 li yıllarda Kral Menes’le başlar. Bu aynı zamanda Firavun döneminin başlangıcıdır.
• Hititlerle 16 yıl süren savaşlar yapmış ve 1280 de bilinen ilk yazılı antlaşma “Kadeş” antlaşması imzalanmıştır.
• Ege göçleriyle zayıflayıp Pers istilalarıyla yıkılmıştır. Daha sonra Büyük İskender Mısırı ele geçirmiştir.
• Firavun adı verilen Kralların tanrı olduğuna inanılırdı. Çok tanrılı inanış vardı.
• Mısırın en büyük tanrısı güneş tanrısı Amon-Ra idi.
• Ölümden sonraki hayata inanıldığı için ölüler mumyalanmıştır.
• Halk; Memurlar, Katipler, Rahipler, Askerler, kentliler ve Köylüler olarak sınıflara ayrılmıştı. en yüksek memuriyet Katiplikti.
S: 26 MISIRIN KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİNİ BELİRTİNİZ

• Hiyeroglif (resim) yazısını ve “Papirus” denilen bir tür kağıdı kullanmışlardır
• Matematikte ondalık sayı sistemini bulmuşlar dört işlemi kullanmışlardır.
• Güneş takvimini ilk bulan ve kullananlardır.
• Tıp alanında ve Mumyacılıkta çok ilerlemişlerdir.
• Büyük sanat ve Mimari eseri olan Piramit ve tapınakları yapmışlardır.

S:27 EGE VE YUNANİSTAN UYGARLIĞINI ANLATINIZ?

C:27 Girit, Yunanistan, Makedonya ve batı Anadolu’da yaşayanların oluşturduğu bir uygarlıktır. Akalar(miken) yunanistan’a yerleşmiş ve Kral Agamemnon zamanında boğazların egemenliği için Çanakkale’de yerleşik olan Truvalı’larla savaşmışlardır. Homeros’un iliada destanına da konu olan bu savaşla
Truva ele geçirilmiştir. Aka medeniyetine “Dor”lar son vermiştir. Dorlar döneminde ise yunanistan’da “polis” denilen kent devletler kurulmuştur.
S.28 FELSEFE, TIP, MATEMATİK, TARİH VE ASTRONOMİ DALLARINDA ÇOK İLERLEYEN YUNANLILARIN ÖNEMLİ BİLİM ADAMLARINI SAYINIZ.

C:28 Sokrat, Platon(Eflatun), Aristo önemli filozoflar, Heredot tarih ve Hipokrat tıp alanındaki en meşhur isimlerdir.
S:29 FENİKELİLERİ ÖZETLEYİNİZ

C:29 -Sami kökenli olup Suriye ve Lübnan’da kurulmuşlardır.
-Denizcilikte çok ilerlemiş olup Akdeniz kıyılarında birçok ticaret kolonisi kurmuşlardır.(en önemlisi “Kartaca”)
-Asur, Babil, Pers ve Yunanlılara vergi ödeyerek varlıklarını sürdürebilmişlerdir.(siyaseten zayıf oldukları için)
-Mısırlılardan öğrendikleri yazıyı geliştirerek harf alfabesine dönüştürmüşler, dolayısıyla “alfabe”yi bulmuşlardır.
-Buldukları 22 harfli alfabeyi Yunan ve Romalılar geliştirmiş ve “latin” alfabesini ortaya çıkarmışlardır.S:30 İBRANİLER HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ.

C:31 Sami ırkındandırlar. Filistin’e yerleşmiş olan ibraniler, Hz.Davut zamanında “Kudüs’ü başkent yapmışlardır. En güçlü dönemi Hz. Süleyman dönemidir. Hz. Musa’ya inandıkları için “Musevi” denilmiştir. Hz. Süleyman’dan sonra 2 ye ayrıldılar. 1. İsrail; Asurlular tarafından yıkıldılar. 2.Yahudi(Yuda); Babilliler son verdiler. Daha sonra yahudiler sırayla Babil, Pers ve Roma esareti altında yaşamışlardır. Roma döneminde Kudüs’te büyük bir ayaklanma çıkarıp ve yurtlarından sürülmüşler bir daha dünyada kendilerine ait bir yurt edinememişlerdir. (1948’e kadar)S:31 TEK TANRI İNANCI İLK KEZ KİMLERDE GÖRÜLMÜŞTÜR?

C:31 İlk defa İbrani’lerde görüldü. Hz. Musa’nın getirdiği “Tevrat” kitabının temelini 10 emir oluşturmaktadır.
BU BÖLÜM 25 VE 70. Cİ SAYFALAR ARASI KONULARI ÖZETLEYEN SORULARDAN İBARETTİR.


Tamamen orjinal bir şekilde özetlerden oluşan bu yazılıya hazırlık soru ve cevapları tarihcevap.com ve hazircevap.net tarafından hazırlanarak sitemizden internet kullanımına sunulmuştur.


Yukarıda;lise- 1 tarih soruları, tarih soru-cevap, Yazılıya Hazırlık Soru ve Cevapları yayınlandı...

2 yorum

GÜZEL ÖZETLENMİŞ SORULAR

HARİKA MÜTHİŞ

01.04.2014 - Misafir

çok güzelsorular

müthiş

29.12.2015 - zeyhuni