Tarih | Konular | Kitaplar

9. Sınıf Tarih 1.Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Tarih 1.Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları.............................................LİSESİ TARİH DERSİ
9/A SINIFI 1.DÖNEM 1. YAZILISIDIR.

ADI SOYADI :……………………………………… ALDIĞI PUAN :……………………..…
SINIFI-NO : 9/A /………………

1-Tarihin tanımı yapılırken, içinde mutlaka yer alması gereken özellikler nelerdir (4), tarih, hangi yüzyılda bir bilim dalı haline gelmiştir, (2) ve olmazsa olmazları nelerdir, (4) yazın ?
2- Tarihe en çok yardımcı olan bilim dalları hangileridir (5) ve anlamları nelerdir, (5) birer cümle ile açıklayın?3-Osmanlı Devleti’ndeki tarih yazıcılığına önce (3) ve sonra (3) ne isimler verilmiştir, ve Mustafa Kemal, 1931’de hangi kurumu kurmuştur (4), belirtin.4- Türklerin kullandıkları takvimleri sırasıyla yazıp(5), Miladi Takvim’i açıklayın. (5)

5- Coğrafi olarak Mezopotamya neresidir (5) ve burada hangi medeniyetler hüküm sürmüşlerdir (5), yazın.

6-Tarihte bilinen ilk yazılı kanunları yapan, hangi ülkenin (2), hangi kralıdır (2); Mezopotamya’daki tapınaklara hangi isimler verilmiştir (3) ve özellikleri nelerdir (3) açıklayın ?
7- Zamanına göre tarih çeşitlerini yazarak (4), günümüzde kullandığımız tarih çeşidini belirtin.(6)
8-Diplomatik, Ekoloji, Heraldik, Epigrafya ve Arkeoloji ne bilimleridir; anlamları ile birlikte yazın. (10)
9-Orta Asya uygarlıklarının isimlerini yazarak (5), Türkler’in en eski kültürünün hangisi olduğunu belirtin. (5)10-Eski İranlılar’ın dini neydi (3), tanrılarının isimleri nelerdi (4) ve dinin özelliği neydi (3), kısaca açıklayınCEVAPLAR:

Tarihin tanımı yapılırken, içinde mutlaka yer alması gereken özellikler nelerdir (4), tarih, hangi yüzyılda bir bilim dalı haline gelmiştir, (2) ve en önemli özelliği nedir, (4) yazın ?,

Tarihin tanımı yapılırken, içinde mutlaka yer alması gereken özellikler yer, zaman, sebep ve sonuçtur. Tarih, XIX. Yy.’da bilim dalı olmuştur. En önemli özelliği, deneyinin yapılamaması ve tekrar edilememesidir.


2- Tarihe en çok yardımcı olan bilim dalları hangileridir (5) ve anlamları nelerdir, (5) birer cümle ile açıklayın?
Tarihe en çok yardımcı olan bilim dalları Coğrafya, Arkeoloji ve Kronolojidir. Coğrafya; yer bilimi, Arkeoloji; kazı bilimi ve Kronoloji; takvim ve zaman bilimidir.3-Osmanlı Devleti’ndeki tarih yazıcılığına önce (3) ve sonra (3) ne isimler verilmiştir, ve Mustafa Kemal, 1931’de hangi kurumu kurmuştur (4), belirtin.
Osmanlı’daki tarih yazıcılarına önce Şehnameci, sonra da Vakanüvis isimleri verilmiştir. Mustafa Kemal, 1931’de Türk Tarih Kurumu’nu kurmuştur.
4- Türklerin kullandıkları takvimleri sırasıyla yazıp (5), Miladi Takvim’i açıklayın. (5)
Türkler’in kullandıkları takvimler: 1-12 hayvanlı Türk takvimi, 2-Hicri takvim, 3-Celali takvim (Takvim-i Me- likşahi), 4-Rumi takvim, 5-Miladi takvimdir. Miladi takvimde bir yıl 365 gün 6 saattir. Başlangıcı Hz. İsa’nın doğu- mudur. Ondan önceye M.Ö., sonrasına ise, M.S. denir. Ülkemizde 26 Aralık 1925’den itibaren kullanılmaktadır.5- Coğrafi olarak Mezopotamya neresidir (5) ve burada hangi medeniyetler hüküm sürmüşlerdir (5), yazın.
Anadolu’nun güneydoğusundan, Basra Körfezi’ne kadar uzanan Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki verimli topraklara Mezopotamya denir.
Burada Sümerler, Akadlar, Elamlılar, Babilliler ve Asurlular hüküm sürmüşlerdir.6-Tarihte bilinen ilk yazılı kanunları yapan, hangi ülkenin (2), hangi kralıdır (2); Mezopotamya’daki tapınaklara hangi isim verilmiştir (3) ve özellikleri nelerdir (3) açıklayın ?
Tarihte bilinen ilk yazılı kanunları yapan, Sümerler’in Lagaş kralı, Urugakina’dır. Mezopotamya’daki tapınaklara Zigurat denir. Bunlar 7 katlıdır. En üst katı rasathane (gözlemevi) olarak kullanılmıştır. Çok katlı olmasının sebebi, Tanrıya yakın olma düşüncesidir.
7- Zamanına göre tarih çeşitlerini yazarak (4), günümüzde kullandığımız tarih çeşidini belirtin.(6)
Zamanına göre tarih çeşitleri: 1-Hikayeci tarih (Rivayetçi), 2-Kronolojik tarih, 3-Öğretici (Pragmatik) tarih,
4-Neden-Nasılcı (Araştırmacı) tarih. Günümüzde Neden-Nasılcı tarih kullanılmaktadır. (Araştırmacı tarih)
8-Diplomatik, Ekoloji, Heraldik, Epigrafya ve Arkeoloji ne bilimleridir; anlamları ile birlikte yazın. (10)
Diplomatik: Belge bilimi, Ekoloji: Çevre bilimi, Heraldik: Armalar bilimi, Epigrafya: Kitabe bilimi ve
Arkeoloji: Kazı bilimidir.9-Orta Asya uygarlıklarının isimlerini yazarak (5), Türkler’in en eski kültürünün hangisi olduğunu belirtin. (5)
Orta Asya uygarlıkları: 1-Anav Kültürü, 2-Afanesyevo Kültürü, 3-Andronova Kültürü, 4-Karasuk Kültürü ve
5-Tagar Kültürü’dür. Türkler’in en eski kültürü, Afanesyevo Kültürü’dür.10-Eski İranlılar’ın dini neydi (3), tanrılarının isimleri nelerdi (4) ve dinin özelliği neydi (3), kısaca açıklayın.
Eski İranlılar’ın dini Zerdüştlük’tü. İyilik tanrısı Ahuramazda, kötülük tanrısı Angramenyu (Ehrimen) idi. Bu dinin özelliği, iyilik ve kötülüğün savaşması şeklindeydi. Tapınaklarına ateşgede ismi verilmekteydi.


NOT: PUANLAR, SORULARIN İÇİNDEDİR. SÜRENİZ ‘40’ DAKİKADIR. BAŞARILAR


cevaplı lise-1 tarih 1. dönem 1. yazılı bitti...