Tarih | Konular | Kitaplar

Tarihin Yönünü Değiştiren Müslüman Bilim Adamları

Tarihin Yönünü Değiştiren Müslüman Bilim Adamları


İslamiyetin yeryüzüne gelmesiyle birlikte ilim ve fen alanında öyle gelişmeler yaşanmıştır ki; bilimsel terakki zirveye çıkmıştır.


BİLİM TARİHİ HAKKINDA:

Bilim Tarihi Hakkında ülkemizdeki kitaplar o kadar sığ ve yozlaştırılmış bilgilerle doludur ki; tarafsız bilim adamları bile ülkemizde gençliğimize öğrettiğimiz yalan ve saçma bilgilere hayretle ve acıyarak baktıklarını belirtmektedirler.


islamın Avrupa'da ortaçağ skolastik felsefesine benzer bir gericilik olduğu imajını beyinlere kazımaya kararlı diktacı zihniyetteki sözüm ona "yetkililerimiz!" tarafından cumhuriyet tarihi boyunca hep yalan bilgilerle donatıldık.

Bir tane müslüman bilim adamının adını bile kitaplara koymayarak, ilim ve fenni başlatan ve bugünlere gelmesini sağlayan deha üstü bilim adamlarımız, ne hazindir ki, bugün ülkemizde hiç bilinmemektedir.

işte bu yüzden tarihcevap.com sitemizde sizlere onbinlerce islam bilgininden bazılarını sonra yayınlayacağımız sayfalarımızda anlatmaya çalışacağız.


Sosyal Performans Ödevi: Bilim Adamlarımız konusunu da anlatacağız

Sosyal Performans Ödev Konusu olan bu konuyu daha ayrıntılı irdeleyeceğiz...
bilim tarihinde müslüman alimlerin yeri, Müslüman Bilim Adamları Üzerine, Tarihte müslüman ilim adamları konularını anlatmış olduk...