Tarih | Konular | Kitaplar

Anadolu'da Türk Tarihinin İlkleri

Anadolu'da Türk Tarihinin İlkleri

Zamanla Türklerin memleketi haline gelen Anadolu'da Türklerin başlangıçta yaşadıkları ilkleri maddeler halinde sıralayacak olursak;


TÜRKİYE TARİHİ’NDE;

• İlk kez Anadolu’ya akında bulunan Türkler Hunlar ve Sabirlerdır.

• İlk kez Müslümanların Anadolu akınları Abbasiler döneminde yapılmıştır.

• İlk kez Selçukluların Anadolu akınlarını Çağrı Bey yapar.

• İlk Selçuklu-Bizans savaşı Pasinler Savaşı’dır. (1048)

• Anadolu’da kurulan ilk beylik Saltuklulardır.(Erzurum) Diğerleri Mengücekliler (Erzincan), Danişmentliler

• (Sivas), Artuklular (Güneydoğu Anadolu), Çaka Beyliği’dir. (İzmir)
• İlk Türk denizci beyliği Çaka Beyliği’dir.

• İlk kez Haçlıların Anadolu’ya gelişi I. Kılıçaraslan (1095-1096) dönemindedir.

• İlk deniz aşırı seferi I. Alaaddin Keykubat Kırım’a yapar. (Suğdak Seferi)

• İlk Türk denizcilik faaliyetleri coğrafi konumdan dolayı Anadolu’da başlamıştır.

• İlk kez Anadolu’ya Türkiye denmesi Miryakefalon Savaşı sonrasındadır. (1176)

• Anadolu’da çıkan ilk dini nitelikli isyan Anadolu Seçukluları dönemindeki Baba İshak İsyanı’dır. (1240)

• İlk kez Anadolu’da Türkçe’yi resmi dil ilan eden Karamanoğlu Mehmet Bey’dir.

• Anadolu’da ilk medrese Danişmentlilerin açtığı Niksar Yağıbasan Medreseleri’dir.

• Anadolu’da ilk darüşşifa Anadolu Selçukluları devrindeki Kayseri Gevher Nesibe Sultan Şifahanesi’dir.

• Anadolu’daki ilk külliye Mengüceklilerin yaptığı Divriği Külliyesi’dir.

• Anadolu Selçukluları’nın ilk medresesi Kayseri Koca Hasan Medresesi’dir.

• Anadolu’nun kapısı ilk kez 1071 Malazgirt Savaşı ile açılır.

• Anadolu Selçuklu Devleti’nin ilk başkenti Iznik’tir.

• Bizans,Türkleri Anadolu’dan atamayacağını ilk Miryokefalon Savaşı’nda anlamıştır.

• Anadolu Selçuklularının ilk tersanesini Izzeddin Keykavus Sinop’ta yaptırır.

• Anadolu Selçuklularında ilk altın parayı Alaaddin Keykubat bastırır.

• Anadolu Türk siyasi birliğini ilk defa I.Mesut sağlar.Türkiye tarihinde ilkler ve ilk türklerin anadoludaki başlangıçları özetlendi.