Tarih | Konular | Kitaplar

Bulgarlar, Macarlar ve Hazar Türkleri

Bulgarlar, Macarlar ve Hazar Türkleri

Türklüğünü Kaybeden Türk Boyları

S:1 BULGARLARI KISACA ANLATINIZ

C:1 Bulgarlar 3 kabileye ayrılmışlardır. Avarların idaresinden kurtulduktan sonra büyük Bulgar Devletini kurdular. ancak, Hazarların baskısıyla dağıldılar.

Asparuh idaresinde balkanlara geçip Tuna Bulgar devletini kurdular. Slavların etkisiyle Hıristiyanlığı kabul ettiler.

Papa Bulgar hükümdarına Çar unvanını verince ilk kez bir Türk boyu Han yerine Çar olmuştur. Kral Siemon bir kez İstanbul’u kuşatmıştır.

İtil Bulgarları ise İslamiyeti kabul etmiş ve Başkent “Bulgar” çevresinde yaşamışlardır. Rus istilalarıyla yıkılmışlardır.


Ve bu günkü Kazan Hanlığı İtil Bulgarlarının devamı sayılır.

S:2 HAZARLARI KISACA ANLATINIZ.

C:2 I. Göktürk Devletinin yıkılmasından sonra Kafkaslarda bağımsız bir devlet kurmuşlardır. Başkentleri İtildir. Tarihte Museviliği kabul eden tek Türk boyudur. Slavların saldırıları yüzünden yıkılmıştır
S:3 MACARLARI KISACA ANLATINIZ

C:3 Ural dağları ve Volga ırmağı çevresinden Peçeneklerin baskısı sonucu bu günkü Macaristan’a yerleştiler.

Hıristiyanlığı kabul ettikten sonra zamanla Türklüğünü kaybettiler.

Önemi ise Slav kavimlerinin arasına girerek birleşmelerini engellemişlerdir.Tüm bu kavimleri bizden ayıran fark, İslam dışında kalmakları olmuş, bu da asimile olmaları sonucunu doğurmuştur...


"BULGARLARI KISACA ANLATINIZ, HAZAR TÜRKLERİ KISACA, MACARLARIN TÜRKLÜĞÜNÜ KAYBETMESİ, Türklüğünü Kaybeden Türk Boyları"

konuları anlatıldı...