Tarih | Konular | Kitaplar

Divan Edebiyatı'nın Tarihi Gelişimi

Divan Edebiyatı'nın Tarihi GelişimiTürk Edebiyat Tarihinin altın sayfalarının yer aldığı zamana bakan dönemindedir Divan Edebiyatı tarihte!...Türklerin müslüman olmalarıyla birlikte dünya sahnesinde her alanda hızla yükselişi başlamış ve bu yükseliş Edebiyata da yansımıştır.


İslam öncesinde doğru dürüst yazılı eserleri olmayan Türkler, islamiyetle birlikte, tarihe iz bırakacak eserler vermeye başlamışlardır.

Öncelikle dünyanın tartışmasız en üst dili olan fasih Arapçadan birçok kelimenin Türkçeye girmesi, bunu da beliğ ifadeler taşıyan Farsçanın takip etmesiyle Türk dili olağanüstü zenginleşmişti.


Dilin kuvvetlenmesinin yanısıra İslama bağlı olarak Türkler de, göçebeliği bırakıp yerleşik hayata geçmeye başlamışlar, yeni medeniyet şehirleri kurmuşlardı.

Bu şehirler, ilim, fen ve tabii ki de, edebiyat ve sanat alanında eserler verebilmeyi mümkün kılmıştı.

İşte böylesine ihtişamlı medeniyetleri sanatla bezeyen şair ve edipler, şaheserler sunmaya başlamışlardı.

Sundukları şiirlerin külliyyatına divan denmiş, bu şekilde çok sayıda divan sahibi şairlerin hayat verdiği bu edebi üslûba da "Divan Edebiyatı" denilmiştir.