Tarih | Konular | Kitaplar

Eski Türklerde Yaşam Tarzı

S: ESKİ TÜRKLERDE YAŞAM TARZI NASILDI?

C: Boyların bir araya gelmesiyle Bodun oluşmuştur. Bodunun başında Kağan bulunurdu.

Bodunların bir araya gelmesiyle il (Devlet) oluşurdu.

Hunlar ve Göktürkler döneminde Halk Göçebe bir yaşam sürerdi.

Yazın yaylalara Kışın ise Vadilere göç ederlerdi.

Ve hayatlarını da at sırtında geçindirirlerdi. Yerleşik kent düzenine ise, ilk kez Uygurlar döneminde geçilmiştir.

Uygurlar, Karabalasagun (Ordu-Balık) kentini kurarak yerleşik hayata geçen ilk Türk Devleti olmuşlardır.Eski Türklerde Yaşam Tarzı konusunu okudunuz...