Tarih | Konular | Kitaplar

Türk Tarihinin İlkleri

Türk Tarihinin İlkleri


Türk tarihine ait bilinen olayların ilklerini sizler için derledik.

Türkler ilk anayurtları olan Orta Asya'da tarihe geçen ilklerini yaşamışlardır.

İşte ortaasyada gerçekleştirilen ilkler:ORTA ASYA TÜRK TARIHI’NDE;

İlk kullanılan takvim Oniki hayvanlı Türk takvimidir.

İİlk Türkiye ismi coğrafi terim olarak 6. yüzyılda BizanslIlar Orta Asya için kullanmışlardır.

İlk boylar federasyonunu İskitler(Sakalar) kurmuştur.

İlk bilinen Türk devleti Asya Hun Devleti’dir.

İlk başkent Ötüken’dir.

İlk bilinen Türk hükümdarı Teoman’dır.

İlk kez Türk ismini devlet ismi olarak kullananlar Göktürklerdir.

İlk kez Türk siyasi birliğin sağlayan devlet Asya Hunları, ilk hükümdar Mete’dir.

İlk kez Avrupa’da devlet kuranlar Avrupa Hunları’dır.

İlk kez yerleşik hayat geçen Türkler Uygurlar’dır.

İlk kez İstanbul’u kuşatanlar Avarlardır.

İlk devlet teşkilatını ve orduda onluk düzeni kuran Asya Hun hükümdarı Mete’dir.

İlk kez din değiştiren Türkler Uygurlardır. Mani ve Buda dinlerini benimserler.

İlk Türk alfabesi Orhun ( Göktürk) alfabesidir.

İlk Türk yazıtları Kırgızlara ait Yenisey Yazıtları’ ilk yazılı belgeleri Orhun Kitabeleri’dır.

Ilk matbaayı kullanan Uygurlar’dır.


Yukarıda; "ilk Türk devletlerinin yaptıkları işler, ilk türk takvimi, Türklerin ilkleri" maddeler halinde sıralandı.