Tarih | Konular | Kitaplar

Eski Türklerde Devlet Başkanlarının Ünvanları

Eski Türklerde Devlet Başkanlarının ÜnvanlarıS: ESKİ TÜRK HÜKÜMDARLARININ KULLANDIKLARI ÜNVANLARI YAZINIZ?

C: En başta Tanhu ve Şanyu.

Ayrıca Kağan ,Hakan, Han, Yabgu, İlteber ve İdikut unvanlarını kullanmışlardır.

Ayrıca Devletin batı kanadını genellikle hükümdarın kardeşi “Yabgu” ünnvanıyla yönetirdi.

Bulgarlar (Sonradan asimile olmuş Türk Boylarından), Hristiyan olana kadar Han iken, Hristiyanlık sonrası Çar ünvanını almıştır.

İslamiyet sonrası bir çok Türk Devletleri, Bey, Sultan ve Padişah gibi ünvanlar kullanmışlardır.


Bugünlerde dünyadaki her türlü devlet başkanlık ünvanları kullanılır olmuştur artık...


ESKİ TÜRK HÜKÜMDARLARININ KULLANDIKLARI ÜNVANLAR, Han Yabgu ne demek?, idikut, ilteber nedir?, Tanhu ve Şanyu içerikleri anlatıldı...


1 yorum

İYİ BİLGİ

GÜZELMİŞ

30.03.2014 - Misafir