Tarih | Konular | Kitaplar

Osmanlıda Kalemiye (Ehl-i Kalem) Ne Demekti?

Osmanlıda Kalemiye (Ehl-i Kalem) Ne Demekti?


Kalemiye (Ehl-i Kalem):

Divan-ı Hümayunda ve Eyaletlerde devletin her türlü resmi kayıtlarını tutan, iç ve dış yazışmaları yapan memurların bulunduğu kola Kalemiye denilmiştir. Kalemiye sınıfı üç önemli defter tutardı. Bunlar; Tahrir defterleri, Mühimme defterleri ve Şeriye Sicilleri(Kadı sicilleri) dir.

Tahrir defterlerinde Tapu sicil, Vergi ve Nüfus kayıtları bulunurdu. Mühimme defterlerinde divan kayıtları bulunurdu. Şeriye sicilleri defterlerinde ise Mahkeme kayıtları bulunurdu.

Kalemiye devlet bürokrasisini oluştururdu. Kalemiyenin üyeleri genellikle Müslüman ailelerden gelmekteydi. Kalemiyede çalışan memurlar devlet dairelerinde usta çırak ilişkisine göre yetişirlerdi. Kalemiye’den yetişen memurların ulaşabilecekleri en yüksek makamlar Defter eminliği, Reis ül Küttaplık, Defterdarlık ve Nişancılık makamlarıdır.

Kalemiye sınıfının Divandaki üyeleri Defterdar ve Nişancıdır.


"Defterdar ve Nişancı hangi sınıftandır?, Kalemiye sınıfının Divandaki üyeleri" anlatıldı.